вторник, 11 октомври 2016 г.

Диаболистичната работилница „Сън, сянка, смърт"

"Здравейте колеги и приятели,
Дойде време да повдигнем завесата пред диаболистичната работилница „Сън, сянка, смърт”, която ще се проведе в рамките на научната конференция „Гласове на диаболизма в българската литература“. Събитието е отворено към писатели, независимо от тяхната възраст и професионално развитие, като неговата основна цел ще бъде практическото занимание с диаболистична литература – създаване на текстове, според естетиката на направлението, обсъждането на основните мотиви и структурни особености, както и търсенето на възможността за актуализиране на диаболизма в контекста на съвременната българска литература.
За да заявите участие в работилницата, моля изпратете примерен текст, върху който ще се работи в рамките на работилницата, на адрес: bgdiabolism@gmail.com
Молим, текстове да са в обем до 18 000 символа с интервалите и да бъдат придружени от кратка информация за автора. Важно е текстове да бъдат кохерентни и да притежават относителна сюжетна завършеност. Ако примерният текст е част от по-голяма цялост, нека към него да е приложен и синопсис на цялото произведение, като изискването за обем остава същото.
Няма тематични и стилови ограничения, като единственото условие е текстовете да бъдат издържани в традициите на българската диаболистична проза.
Текстовете се приемат до 20.11.2016
П.П. Към евентуални поетически текстове, в естетиката на диаболизма, няма никаква ограничения, а само голям интерес."

От организаторите

Повече тук: https://www.facebook.com/bgdiabolism/

Няма коментари:

Публикуване на коментар