сряда, 24 юли 2019 г.

Константин Иречек - История на българите

"Югоизточният полуостров, който именуваме по общоприетия обичай Балкански полуостров, е най-малко познат от всички земи на Европа. До началото на сегашния век са го изпълняли с някакви фантастични планински вериги, речни потоци, езера и градове; за научно проучване на тия страни не е могло и да се помисли. Едва след Одринския мир [1829 г.] почна да се изяснява географията на гръцките и южнославянски те страни. Всичко, каквото знаем за тях, ние дължим не на трудовете на турското правителство, а на неуморимото усърдие на отделни пътешественици, които, разбира се, са могли да съобщят като достоверно само онова, що сами са видели. Систематично проучване на тия бележити кътове няма още и досега. „Само оня, който сам е пътувал по тая страна и при това е могъл да се ползва от достойни за упоменаване карти на Турция, може да повярва, че в Европа още има големи населени области със значителни планини, плодородни полета и големи реки, толкова малко познати, колкото вътрешна Африка или Австралия.”

Цялата книга: http://istoria.bg/books/konstantin-irechek-istoria-na-balgarite

Няма коментари:

Публикуване на коментар