неделя, 20 ноември 2016 г.

Библиотека Хипертекст

"Библиотека Хипертекст е онлайн платформа за публикуване на кратки разкази, която се разработва в партньорство между онлайн списанията ShadowDance и Сборище на трубадури и прилага за пръв път в България модела на западната жанрова периодика.
Основната цел на платформата е да насърчим редовното писане на нови произведения, като отворим вратите си за целогодишно приемане на кратки ръкописи. Бягайки от вече установената конкурсна схема по нашите литературни ширини, целим да премахнем както непрозрачността, така и неравностойните отношения между “журито” и “кандидатите”, в които личният контакт и дискусията често изцяло липсват...

...Отделно от публикацията на разказа, която ще се случва на разменни начала на страниците на ShadowDance и Сборище на трубадури, читателите ще могат да открият в Библиотеката също така представяне на автора, интервю с него или нея, както и различни други материали, свързани с жанра и творческото писане. Амбицията ни е да превърнем Библиотека Хипертекст в едно от основните места, където начинаещите и не само автори на фантастика да намират по нещо интересно за себе си и за професионалното си развитие."

ПОВЕЧЕ: http://trubadurs.com/biblioteka-hypertext/

вторник, 11 октомври 2016 г.

Диаболистичната работилница „Сън, сянка, смърт"

"Здравейте колеги и приятели,
Дойде време да повдигнем завесата пред диаболистичната работилница „Сън, сянка, смърт”, която ще се проведе в рамките на научната конференция „Гласове на диаболизма в българската литература“. Събитието е отворено към писатели, независимо от тяхната възраст и професионално развитие, като неговата основна цел ще бъде практическото занимание с диаболистична литература – създаване на текстове, според естетиката на направлението, обсъждането на основните мотиви и структурни особености, както и търсенето на възможността за актуализиране на диаболизма в контекста на съвременната българска литература.
За да заявите участие в работилницата, моля изпратете примерен текст, върху който ще се работи в рамките на работилницата, на адрес: bgdiabolism@gmail.com
Молим, текстове да са в обем до 18 000 символа с интервалите и да бъдат придружени от кратка информация за автора. Важно е текстове да бъдат кохерентни и да притежават относителна сюжетна завършеност. Ако примерният текст е част от по-голяма цялост, нека към него да е приложен и синопсис на цялото произведение, като изискването за обем остава същото.
Няма тематични и стилови ограничения, като единственото условие е текстовете да бъдат издържани в традициите на българската диаболистична проза.
Текстовете се приемат до 20.11.2016
П.П. Към евентуални поетически текстове, в естетиката на диаболизма, няма никаква ограничения, а само голям интерес."

От организаторите

Повече тук: https://www.facebook.com/bgdiabolism/